Bothoven wordt zelfvoorzienend

Bothoven wordt zelfvoorzienend

Bothoven - een wijk in Enschede - wil in 2040 zelfvoorzienend zijn. Dankzij een slim net wil men vraag en aanbod van energiebronnen aan elkaar koppelen.

 
 views 
    0 likes
INTERFACE Strijp-S

Interface: living lab voor Flex

INTERFACE richt zich op systeemintegratie in de energievoorziening. Ofwel: hoe kunnen we in een stedelijke omgeving energienetten in elkaar verknopen.

 
 views 
    0 likes
Randstad 380 kV

Randstad 380 kV

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk tussen Wateringen en Beverwijk dat klaar is voor de toekomst.

 
 views 
    0 likes
Hoogspanning Eemshaven 380 kV

Hoogspanning Eemshaven 380 kV

TenneT wil de huidige hoogspanning masten vervangen door masten met een compacter magneetveld tussen Eemshaven en Vierverlaten.

 
 views 
    0 likes
AMDIS - Automatic Malfunction Detection for Improvement of solar PV yield

AMDIS Zonnestroomtechnologie

Het doel van AMDIS is de ontwikkeling en validering van een automatisch methode die problemen met Zon-PV systemen signaleert zodat ze worden opgelost.

 
 views 
    0 likes
Roadmap Energietransitie

Roadmap Energy Transition

Roadmap Energy Transition - De regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) wil in 2030 energieneutraal zijn. Alle inwoners zouden hieraan bijdragen

 
 views 
    0 likes
‘AC or DC: Who wins the battle!’

DID: Domestic Intelligent DC

DID Grid - Domestic Intelligent DC Grid - ICT technology in a domestic grid and uses a voltage that can be directly coupled to the DC bus of the latest generation of electric and plug-in hybrid vehicl

 
 views 
    0 likes
Switch2SmartGrids, TESG114008

Switch2SmartGrids, TESG114008

Switch2SmartGrids integreert de Virtuele Synchrone Generator technologie in commerciële PV string-, micro- en batterijomvormers voor netbalans.

 
 views 
    0 likes
Flexible and future power links for smart grids (FLINK)

FLINK – Flexible power links

Flexible and future power links for smart grids (FLINK), onderzoekt netbalancering en vermogensalgoritmes voor optimaal supply/demand management.

 
 views 
    0 likes

Standard Grids, Smart Homes, een ideale combinatie

Flexibiliteit en net balancering zijn de kansen om de netwerkkosten in de hand te houden. Het doel van dit project is om netaansluitingen zo weinig mogelijk te belasten.

 
 views 
    0 likes

Proef slim energienetwerk MKB-bedrijventerrein Groningen

Op 1 maart 2016 start in Zuid-Oost Groningen een proef met slimme netten op een mkb-bedrijventerrein. 800 bedrijven gaan een jaar, slim en flexibel om met hun energievraag. Er wordt onderzocht hoeveel

 
 views 
    0 likes
hybride warmtepompen

050 hybride warmtepompen

In 50 Groningse huishoudens worden hybride warmtepompen icm moderne HR-ketels getest op besparing op het gebied van energie, CO2 en kosten.

 
 views 
    0 likes
topsector energie systeemintegratie

The impact of labelling of green electricity on consumers and environment

The objective of the RES-EM project is to give insights in the technical, economic and societal impacts of the growth in renewable energy given the current as well as alternative designs of the electr

 
 views 
    0 likes
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Systeemintegratie en de rol van energieopslag

In november 2013 vroeg Topteam Energie om een advies uit te brengen over ‘Systeemintegratie’. Deze roadmap voor energieopslag met de focus op elektriciteit, is het resultaat.

 
 views 
    0 likes
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Systeemintegratie en flexibiliteit – Eindrapport Mix Fossiel/Duurzaam

Onderzoeksrapport Topsector Energie - Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening.

 
 views 
    0 likes
Energy management strategies for interconnected smart microgrids

Interconnected smart microgrids

Interconnected smart microgrids proposes a unified approach to the modeling, control and energy management of interconnected ac and dc microgrids.

 
 views 
    0 likes
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

Piloting with 6 PMU’s in a 50kV distribution grid for reliably integrating RES

Project: “Proof of Concept”; implementation of new technology in the grid, study of added value of PMUs via key application, Open Data: involvement of non-contracted alliance partners

 
 views 
    0 likes
Switch2SmartGrids, TESG114008

FlexiForFuture (ADAPNER)

Flexiforfuture biedt inzichten in haalbaarheid van flexibiliteitsconcepten gebaseerd op reële data (Entrance) synergie tussen modelvorming en praktische ontwikkeling.

 
 views 
    0 likes
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

Het project KRIS ontwikkelt een open platform om gemeenschappelijk onderdelen te benutten voor verschillende functionaliteiten in één MS/LS-station.

 
 views 
    1 likes

EnTranCe, Groninger proeftuin voor energiesystemen van de toekomst

Een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe is de proeftuin voor toegepast onderzoek: het Energy Transition Centre (EnTranCe)

 
 views 
    0 likes
Slim laden, de Brabantse Aanpak

High Tech Campus: world’s smartest grid!

High Tech Campus Eindhoven is het eerste grootschalige Smart Grid in Nederland op een kantorenlocatie met deelnemende particulieren & bedrijven gericht op elektrisch vervoer.

 
 views 
    0 likes
hoogkerk, powermatching city, Enexis, Groningen

PowerMatching City 2

De tweede fase van PowerMatching City moet leiden tot de eerste verdienmodellen die flexibele prijzen voor stroom en warmte op elk moment van de dag als uitgangspunt nemen.

 
 views 
    0 likes
SEC Forecasting Smart Energy Markets

SEC Forecasting Smart Energy Markets

Het SEC onderzoekt en demonstreert via het lopende project 'Proeftuin Smart Energy Collective & Co' (ProSECco) slimme energie netwerken in de praktijk.

 
 views 
    2 likes
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

Flexibele elektriciteitsnetten voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen

Dit project gaat op zoek naar een nieuwe architectuur voor het elektriciteitsnet op wijkniveau. Dat moet voldoende flexibel zijn om de aansluiting van nog veel meer decentrale opwekkers mogelijk te ma

 
 views 
    0 likes

SmartProofS

Het ontwikkelen en testen van een Smart Power System dat decentrale elektriciteitsopwekkers in onze elektriciteitsvoorziening inpast en aanstuurt.

 
 views 
    0 likes
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

Selfhealing Grid

Een van de belangrijkste taken van een netbeheerder is om te zorgen voor een betrouwbaar en efficiënt energietransport nu en in de toekomst. Daarom doet Stedin onderzoek naar mogelijkheden die de duu

 
 views 
    0 likes
IJburg smart grid fase 2

IJburg fase 2

IJburg moet klimaatneutraal. O.a. door veel hernieuwbare energie op te wekken. Hoe houdt het Net zich? IJburg 2 onderzoekt de mogelijkheden voor netbalans.

 
 views 
    0 likes
Smart Power City Apeldoorn

Smart Power City Apeldoorn

In Apeldoorn onderzoekt Liander in het Smart Power City hoe het netwerk zich gedraagt wanneer huishoudens zelf energie opwekken. Intelligent middenspanningsnet

 
 views 
    0 likes
toegankelijke energiedata (REI)

Livelab

LiveLab is het expertise- en innovatieplatform voor digitalisering van energienetten.

 
 views 
    0 likes
Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

Om smart grids ('slimme energie netwerken') te realiseren zijn standaarden noodzakelijk. Deze worden ontwikkeld binnen constant veranderende netwerken van organisaties.

 
 views 
    0 likes
EnSO Energy Smart Offices

EnSO: Energy Smart Offices

he EnSO project will develop a scalable energy-aware framework that incorporates dynamic occupant activity recognition and building context knowledge.

 
 views 
    0 likes
toegankelijke energiedata (REI)

Toegankelijke Energie Informatie (TEI)

In dit project wordt verder invulling gegeven aan toegankelijke energie-informatie via een platform met behulp van Open Data Architectuur.

 
 views 
    0 likes
Monitoring en Beheer Gebouwen

MOBEG – Monitoring, Beheer Gebouwen

Binnen het project wordt de mogelijkheid toegevoegd om apparatuur uit te schakelen om energie te besparen, maar ook om automatische Demand Side Management mogelijk te maken door de Coded Power Box (CP

 
 views 
    0 likes
Koempel Energiemanagement

Koempel Energiemanagement

In KOEMPEL wordt onderzocht of vraagsturing van bedrijven een kostenefficiënt alternatief is voor uitbreiden van transformatorcapaciteit.

 
 views 
    0 likes
SGE: Smart Grid Evolution

SGE: Smart Grid Evolution

Het project Smart Grid Evolution gaat alle noodzakelijke voorbereidingen treffen om de realisatie van een dergelijk grootschalige proeftuin in Nederland mogelijk te maken.

 
 views 
    0 likes
Smart Grid in Balans

Flexible and Future Power Links for Smart Grids

DC link geeft ’netbeheerders tegen aanvaardbare kosten een beproefd middel om de flexibiliteit en controle binnen de lagere spanningsniveaus van hun distributienetten te verhogen.

 
 views 
    0 likes
smart grid smart planning

Smart Planning

Smart Planning heeft tot doel om inzicht te krijgen in de baten van Smart Grids voor een efficiënte en effectieve uitrol van smart grids in Nederland.

 
 views 
    0 likes
Smart Grid in Balans

Smart Grid in Balans

Smart Grid in Balans (SGiB) koppelt het aanbod van decentrale energiebronnen en de vraag naar (groene) energie van elektrisch vervoer in een proefomgeving.

 
 views 
    0 likes
Spectre

Cyber Security

Cyber Security: a fundamental basis for Smart Grids onderzoekt we de digitale veiligheid van smart grids kunnen verbeteren.

 
 views 
    0 likes
TDASA Laagspanning

TDASA – Situational Awareness in Networks

Het TDASA-project richt zich op het ontwikkelen van een methodiek en technologie voor de conditiebepaling van het laagspanningsnet.

 
 views 
    0 likes
solar forecasting

Solar Forecasting & Smart Grids

De doelstelling van Solar Forecasting & Smart Grids is de ontwikkeling van een 'tool' om de opbrengst van lokale PV-installaties te voorspellen.

 
 views 
    0 likes
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

CSGriP – Cellular SG Platform

Het CSGriP-project onderzoekt en ontwikkelt een netconcept waarin deelnetten op distributieniveau grotendeels zelfvoorzienend en zelfregulerend opereren.

 
 views 
    0 likes
Transforming Modeling, Cerise SG

CERISE-SG

Het project CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids) richt zich op interoperabiliteit, toegespitst op informatiekoppelingen van smart grids

 
 views 
    0 likes
VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

Het VIOS project creëert interoperabiliteit van standaarden op het niveau van de virtuele infrastructuur laag uit het lagenmodel van de innovatietafel.

 
 views 
    0 likes

Power to Gas

De installatie heeft aangetoond dat omzetten van duurzame elektriciteit in methaan een begaanbare weg is om in de toekomst een overschot aan duurzame energie op te kunnen nemen in het gasnet.

 
 views 
    0 likes

Noodvermogenpool

Door slimme aansturing en goede afspraken met alle betrokkenen slaagt NL Noodvermogenpool er in om dit te leveren door het combineren van een groot aantal noodstroomaggregaten. Dit op concurrerende wi

 
 views 
    0 likes
Amsterdam Smart City, Smart Offices

Amsterdam Smart City

In Amsterdam worden 10.000 huishoudens door een smart grid gevoed. In dit grid zijn computers en sensoren in de knooppunten van het net geplaatst.

 
 views 
    1 likes
MODIENET

MODIENET voor bedrijventerreinen

Het MODIENET project is een modulair op te bouwen intelligent lokaal middenspanningsnet en thermisch netwerk op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein langs de A1 ten zuiden van Deventer.

 
 views 
    4 likes

Couperus Smart Grid

Coupersus stemt de vraag en aanbod van energie van warmtepompen beter op elkaar af met behulp van de PowerMatcher. Couperus toont de flexibiliteit van energieverbruik aan in een appartementencomplex m

 
 views 
    0 likes
i-Balance brengt balans aan op het Net

i-Balance zorgt voor Netbalans

i-Balance brengt balans op het Net. Balans in de productie en consumptie van energie, balans in controleerbare en niet controleerbare energiebronnen.

 
 views 
    0 likes