Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data Program

Opportunities and barriers for opening research databases in low carbon energy research

EU-project Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data. Hoofddoel: eisen stellen aan nieuwe Horizon 2020 projecten mbt gebruik data derden.

 
 views 
    0 likes
Data privacy

Privacy Enhancing Technologies

The PET project started from an academic conference paper published in 2011 that presented an aggregation protocol designed to protect the privacy of smart meter data.

 
 views 
    0 likes
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Studie systeemintegratie – de rol van de eindgebruik

Dit onderzoek richt zich op de toekomstige rol van de eindgebruiker van energie. Hierin komt een aantal vragen aan bod.

 
 views 
    0 likes
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

Piloting with 6 PMU’s in a 50kV distribution grid for reliably integrating RES

Project: “Proof of Concept”; implementation of new technology in the grid, study of added value of PMUs via key application, Open Data: involvement of non-contracted alliance partners

 
 views 
    0 likes
Switch2SmartGrids, TESG114008

FlexiForFuture (ADAPNER)

Flexiforfuture biedt inzichten in haalbaarheid van flexibiliteitsconcepten gebaseerd op reële data (Entrance) synergie tussen modelvorming en praktische ontwikkeling.

 
 views 
    0 likes
SEC Forecasting Smart Energy Markets

SEC Forecasting Smart Energy Markets

Het SEC onderzoekt en demonstreert via het lopende project 'Proeftuin Smart Energy Collective & Co' (ProSECco) slimme energie netwerken in de praktijk.

 
 views 
    2 likes

SmartProofS

Het ontwikkelen en testen van een Smart Power System dat decentrale elektriciteitsopwekkers in onze elektriciteitsvoorziening inpast en aanstuurt.

 
 views 
    0 likes
toegankelijke energiedata (REI)

Toegankelijke Energie Informatie (TEI)

In dit project wordt verder invulling gegeven aan toegankelijke energie-informatie via een platform met behulp van Open Data Architectuur.

 
 views 
    0 likes
Transforming Modeling, Cerise SG

CERISE-SG

Het project CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids) richt zich op interoperabiliteit, toegespitst op informatiekoppelingen van smart grids

 
 views 
    0 likes