100.000 EV’s in 2020

  • looptijd: 2017 - 2020
  • locatie: Den Bosch, Noord-Brabant
  • functie: Stimuleren duurzame mobiliteit
100.000 EV’s in 2020
diverse projecten in ontwikkeling en voorbereiding (o.a. rondom e-bussen, opslag van duurzame energie, smart charging, met energiecoöperaties, Interflex).

100.000 EV’s in 2020 is het doel van de provincie Brabant.

100.000 EV’s

De afgelopen jaren werden in verschillende projecten de kansen van Elektrisch vervoer geanalyseerd, getest en beoordeeld.

100.000 EV’s in 2020 is een uitwerking van diverse proefprojecten waardoor EV in een stroomversnelling komt.

Het programma Slim laden, de Brabantse aanpak legde de basis voor 100.000 EV’s in 2020. Dit project bestaat uit verschillende afzonderlijke projecten. De belangrijkste projecten van dit moment:

  • 2013-2014: Realisatie 100 publieke laadpalen in B5 (Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Tilburg, Breda) met als doel kostenreductie en introductie van één arbeidsgang
  • 2014 – 2015: Realisatie 155 publieke laadpalen in 38 Brabantse gemeenten, met o.a. optimalisatie van het aanvraag en realisatieproces met aanzienlijke verkorting van doorlooptijden
  • 2015: Proefproject uitgesteld laden (laden buiten de piekuren) en vrije keuze van energieleverancier.
  • 2016 – 2020: realisatie van 2500 nieuwe laadpunten in Brabant en Limburg, totaal 62 gemeenten. O.a. kostenreductie: laagste laadprijs voor EV-rijders in Nederland, geen kosten overheden voor realisatie infrastructuur én allerhande innovaties rondom smart charging en cyber security
  • 2016 – 2017: Samen Slim rijden: Elektrisch auto delen in Haaren
  • 2017 – 2020: Uitwerking diverse proefprojecten en ambitie voor 100.000 EV’s in 2020

Uitbreiding E-mobiliteit

Daarnaast diverse projecten in ontwikkeling en voorbereiding (o.a. rondom e-bussen, opslag van duurzame energie, smart charging, met energiecoöperaties, Interflex).

Projectpartners

Living Lab Smart Charging, ElaadNL, Provincie Noord-BrabantEnexis

 

Partners: 

100.000 EV’s in 2020

Duurzaam en innovatief ecosysteem

De provincie Noord-Brabant wil de capaciteit om in 2020 100.000 elektrische voertuigen te kunnen laden. Zo wil de provincie elektrisch vervoer en gebruik van zon- en windenergie stimuleren.

Groene Stroom

De stroom die de laadpalen leveren komt onder meer uit duurzame Brabantse energiebronnen zoals wind- en zonenergie. Voor de koppeling tussen duurzame energiebronnen en elektrisch vervoer zijn slimme laaddiensten nodig. Eneco verzorgt die al voor thuis laden en breidt dit in Brabant uit naar publiek laden.

Door de vergroting van het aantal laadpunten, toevoegen van nieuwe parkeer- en energiediensten en het toevoegen van duurzame technologieën jagen Eneco en de provincie innovatie aan.