14 ‘Live the Future’ SmartLofts

  • looptijd: 2016 - 2018
  • locatie: Eindhoven, Noord-Brabant
  • functie: Energiebewustzijn verhogen

14 Eindhovense SmartLofts 14 SmartLofts worden nagenoeg energieneutraal gebouwd in Eindhoven. De SmartLofts draaien op gelijkstroom en worden van stroom voorzien door zonnepanelen en een batterij.

Deze eerste 14 Smart DC woningen zijn een proeftuin. Samen met de bewoners worden nieuwe technieken, efficiency en het gebruiksgemak van de toepassingen onderzocht. Vooraf zijn de huurders geselecteerd op hun affiniteit met Internet of Things (IoT) toepassingen en slim omgaan met groene energie.

Het huis van de toekomst ‘leert’ van de bewoner

Het ‘Live the future’ concept vraagt wel wat extra’s van de bewoners.

De bewoners zijn geselecteerd op communicatieve mensen die nieuwe technologieën omarmen en graag voorop willen lopen op het gebied van duurzaamheid. Binnen het concept wordt geëxperimenteerd met verschillende sensoren en systemen. Ook moeten huurders bewust met de beschikbare energie om willen gaan, in samenspraak met de andere bewoners.

Naast het gratis gebruik van alle innovatieve systemen hebben bewoners minder energielasten. Het doel is om maximaal wooncomfort te bieden tegen zo laag mogelijke energie- en waterverbruik.

Via bewonerbijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en systemen doorontwikkeld. Dit project moet resulteren in een marktrijp en ‘future proof’ product.

SmartLofts op gelijkstroom

Groot voordeel van het werken met gelijkstroom is dat er geen energieverliezen optreden door het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom en terug. Zeker als de energie lokaal wordt opgewekt. In dit geval door zonnepanelen.

Ontwikkelde producten

De SmartLofts van Blok61 krijgen:

  • USB-C aansluitingen waarop computers kunnen worden aangesloten
  • Een ventilatiesysteem en warmtepomp die rechtstreeks op het 350 Volt gelijkstroom net worden aangesloten
  • Omdat nog lang niet alle huishoudelijke apparaten verkrijgbaar zijn in gelijkstroom, komen er ook traditionele wandcontactdozen in de appartementen die wisselspanning aanbieden.
  • Via Smart-start worden stroomvreters als wasmachines, droger en vaatwasser alleen ingezet als er voldoende groene stroom beschikbaar is.
  • De 14 Lofts krijgen een gemeenschappelijke huisbatterij met een capaciteit van 15 kWh

iCity

De SmartLofts proeftuin maakt deel uit van de zogenoemde iCity Tender waarin de gemeente Eindhoven, de TU/e en VolkerWessels ondernemers en start-ups uitdagen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, die de kracht van de gemeenschap gebruiken en de levenskwaliteit verhogen. De drie partijen zijn op zoek naar ideeën die mensen en hun omgeving met elkaar verbinden en die de kwaliteit van leven zo kunnen verhogen. Businessmodellen met toekomstperspectief kunnen rekenen op financiële steun.

Als testgebied is Strijp-S aangewezen, daar zal getoetst worden of producten en diensten ook echt toepasbaar zijn.

Samenwerkende partners

VolkerWessels, ABB, Direct Current, Van Mierlo Ingenieursbureau.

Co-financier: RVO

Subsidie: RVO

Partners: 

14 Eindhovense SmartLofts

Door gebruik te maken van gelijkstroom, kan het Eindhovense appartementencomplex Blok61 opgewekte zonnestroom optimaal benutten en daarbij energieverliezen tot een minimum beperken.

Smart-Home systemen

Bij de ontwikkeling van de smart lofts worden de gelijkstroom- en smart home-systemen stapsgewijs geïmplementeerd en getest. Naar verwachting worden de smart lofts van Blok61 in juni 2017 opgeleverd.

Zelflerende en interactieve systemen

Deze systemen communiceren met elkaar om de energiehuishouding voor bewoners te optimaliseren. Via een app kunnen bewoners de smart home-systemen aansturen.

VolkerWessels

  Werner Schultink   volkerwessels.com/activiteiten/bouw-vastgoed    wschultink@archiment.nl    +31 88 186 6186