Ecovat Netbalanceringssysteem

  • looptijd: 2014 - 2017
  • locatie: Uden, Noord-Brabant
  • functie: Energieopslag

Ecovat is een ondergronds warmteopslag systeem met een extreem goede opslagcapaciteit en levensduur. Het systeem omvat een collectieve net-balancering door elektrisch–thermische conversie en energieopslag.

Ecovat

Het bouwsysteem is gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling.

De modulaire opbouw, warmte-uitwisseling en controlesoftware zijn gepatenteerd.

Netbalancering

Door het opslaan van warmte of koude in tijden van overschot voor inzet in tijden van schaarste, wordt onafhankelijkheid van het net gecreëerd. Op momenten van energieoverschot wordt de energie niet terug geleverd aan het energienet, maar wordt deze opgeslagen of (lokaal) verkocht.

Energiepieken

Bij een piekbehoefte hoeft er geen beroep te worden gedaan op het energienet, maar dit kán wel. De eigenaar van het Ecovat® energy storage system heeft de keuze om wel of niet gekoppeld te zijn aan het energienet, om zo optimaal gebruik te maken van vraag en aanbod van duurzame energie. Het risico van stijgende energiekosten wordt geëlimineerd.

Video

Subsidie: TKi systeemintegratie via RVO

Gepatenteerd

De modulaire opbouw, warmte-uitwisseling en controlesoftware zijn gepatenteerd.

Productielocatie voor betonnen bekisting van de vaten

Ecovat kondigde op 22 augustus 2017 aan te starten met een nieuwe productielocatie voor prefab betonelementen in Oss.

Hendriks Precon is leverancier voor stalen prefab betonmallen en infra bekistingen. Het voordeel van een stalen bekisting is de vormvastheid van de mal.  Met deze kist krijgt Ecovat de beschikking om 3 stuks prefab elementen per dag compleet te kunnen produceren.

Samenwerkende partners in dit pilotproject zijn Ecovat, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, VITO 

Subsidie: TKI EnerGO en TKI systeemintegratie

Partners: 

Gepatenteerd

De modulaire opbouw, warmte-uitwisseling en controlesoftware zijn gepatenteerd.

Ecovat Netbalanceringssysteem
  1. Een werkend prototype en demonstratiemodel van een Ecovat, gekoppeld aan elektrisch energievoorziening middels een hybride smart micro grid  voor een bestaand kantoorgebouw.
  2. Een slimme controller om de koppeling met de elektriciteitsmarkt op een zo optimaal mogelijke manier te kunnen maken, en tot de laagste kosten voor energie te komen.

Ecovat Total Energy System:

Collectieve elektrische & thermische energie opslag

Ecovat

Het bouwsysteem is gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling. 

Aanleiding demonstratie

Met de huidige bekende thermische opslagsystemen kan slechts over korte periodes energie worden opgeslagen of is de realisatie niet rendabel genoeg. Het Ecovat energieopslagsysteem is hierbij de missing link: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen. 

Doel demonstratie

Het uiteindelijke doel van het demonstratiemodel is een gebiedsgebonden total energy system, bestaande uit een opslagvat voor thermische energie, gekoppeld aan een hybride smart micro grid.

Door op een slimme manier gebruik te maken van power-to-heat wordt waarde gecreëerd op meerdere fronten:

  • het goedkoop inkopen van energie op de wholesale markt op momenten dat een overvloed aan duurzame energie beschikbaar is
  • het landelijke elektriciteitsnet ondersteunen door te reageren op prikkels uit de onbalansmarkt
  • géén elektrische energie in warmte om te zetten op de momenten dat het net zwaar belast is, of de prijzen hoog zijn

Op deze momenten wordt gebruik gemaakt van de opgeslagen warmte uit het Ecovat. Uiteindelijk leidt dit tot een 100% duurzame energievoorziening op gebiedsniveau (denk aan een woonwijk van 200-400 woningen).

 

Ecovat Controller Software

Ecovat

  Ing. A.W. (Aris) de Groot   http://www.ecovat.eu/    info@ecovat.eu    +31 413 33 41 41