Alliander

  • Type organisatie: Netbeheer

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.

Wij willen de samenleving versterken door vrije toegang tot de energie-infrastructuur mogelijk te maken en onze klanten meer inzicht in hun energieverbruik te geven.

Alliander wordt steeds transparanter

Alliander is begonnen met het maandelijks publiceren van actuele prestaties over onder meer veiligheid, klanttevredenheid, CO2-uitstoot en uitvalduur op de website. Ook zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in te zien.

Op de website wordt inzicht gegeven in de actuele en maandelijks bijgewerkte prestaties van Alliander op het gebied van veiligheid, klanttevredenheid, CO2-uitstoot en storingen. Ook is terug te vinden hoe het gaat met de aanbiedingsplanning van de slimme meter.

Verder is een aantal ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie inzichtelijk gemaakt, bijvoorbeeld  hoe het gaat met de ontwikkeling van het  geïnstalleerd vermogen zonne-energie, windenergie en warmtekrachtkoppeling in de verzorgingsgebieden van Liander maar ook  het aantal publieke laadpalen. De informatie wordt ieder kwartaal geactualiseerd.

Doelstellingen 2017

Klanten

Doelstelling 2016

Jaarplan 2016

Jaarplan 2017

Langetermijndoelstellingen

Klanttevredenheid
consument en zakelijk 1)

nvt

Klanttevredenheid consumenten

52%

en

38%

voor zakelijk. 1)

Klanttevredenheid consumenten- en
zakelijke markt stijgt de komende jaren
verder.

Uitvalduur elektriciteit

Behoud van lage uitvalduur.
Doelstelling 2016 is maximaal 21
minuten.

Behoud van lage uitvalduur.
Doelstelling 2017 is maximaal

21

minuten.

De uitvalduur blijft maximaal 21 minuten
in de komende jaren.

Kabelnummers met meer
dan vijf storingen per jaar

nvt

Het aantal kabelnummers
met meer dan vijf storingen is
maximaal

18

Het aantal kabelnummers met meer
dan vijf storingen blijft maximaal 18
de komende jaren.

Top risico verlagende
projecten

In 2016 streven we ernaar om
90% van deze projecten af te
ronden.

Ook in 2017 streven we ernaar om

90%

van deze projecten af te ronden.

We streven ernaar om 90% van deze
projecten af te ronden.

Aanbieden Slimme meter

Op 424.000 2) adressen bieden
we een slimme meter aan.

Op

534.000

adressen bieden we een slimme
meter aan.

In 2020 is bij iedereen een slimme meter
aangeboden.

Digitaliserings-
programma’s

In 2016 ronden we 95%
van onze geplande
digitaliseringsprojecten af.

In 2017 ronden we

95%

van onze geplande
digitaliseringsprojecten af.

Alliander kiest voor digitalisering van zijn
netten.

Alliander
 Utrechtseweg 68
       6812 AH Arnhem,
       Gelderland, Netherlands
  Martijn Bongaerts   alliander.com    Martijn.Bongaerts@alliander.com    06 27024513