Search Results for: warmte

Research: Whitepaper energieneutrale gebouwen

Whitepaper energiezuinige gebouwen. In dit whitepaper tref je een overzicht van de meest energiezuinige en energiepositieve gebouwen in Nederland.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Varende Warmte Opslag

Door opslag en vervoer in een schip kan warmte een grote fysieke én tijdsafstand overbruggen. Dat is idee achter het TKI Urban Energy-project 'Varende Warmte'

 
 views 
    0 likes

Blog: Visie op warmte nodig

Er is een integrale visie op duurzame warmtevoorziening nodig, concludeert DNV GL na een onderzoek op de kansen voor warmtenetten in Nederland.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: MediaPark circulaire warmte

Op het MediaPark wordt circulaire verwarming, koude en elektriciteit toegepast. De warmte en koude zorgen voor ruimteverwarming en koeling in studios

 
 views 
    0 likes

Blog: ReUseHeat – hergebruik warmte en meer efficientie

Het ReUseHeat project (Horizon 2020) onderzoekt al een paar jaar de kansen van restwarmte in de gebouwde omgeving. Het project is net met een flinke lijst show cases gekomen uit heel Europa met als do

 
 views 
    0 likes

Trending Products: LOCOSTO: opslagsysteem industriële warmte

ECN ontwikkelt in het onderzoeksproject LOCOSTO: een energie- en kostenbesparende technologie voor de opslag van industriële warmte.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Restwarmte Amercentrale

De Amercentrale in Geertruidenberg levert restwarmte via het Amernet aan huishoudens én bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made

 
 views 
    0 likes

Blog: Kansen voor warmte als bron voor energieneutraal wonen

ECN en Ecofys onderzochten energie-efficiente warmte. Dit zijn de gevolgen van verschillende energiebronkeuzes (ahv scenario's) naar 2050.

 
 views 
    0 likes

Blog: All Electric Huizen

All Electric huizen zijn de toekomst. Stedins boodschap: 'Het all electric huis gekoppeld aan groene stroom is de nieuwe stip aan de horizon.'

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Ecovat thermische energieopslag

Als we de overtollige groene energie nou eens thermisch opslaan? En koppelen aan een warmtenet? Het kan met het energieopslag systeem Ecovat®.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: WKO koelt Ricoh

Ricoh in Den Bosch wordt via WKO verwarmd en gekoeld. Ennatuurlijk ontwierp een bodemopslagsysteem waarbij de vijver zorgt voor evenwicht.

 
 views 
    0 likes

Blog: LOCOSTO industriële warmteopslag

LOCOSTO ontwikkelt een energie- en kostenbesparende technologie voor de opslag van industriële warmte mbv materiaal dat stolt en weer vloeibaar kan worden.

 
 views 
    0 likes

Research: LOCOSTO industriële warmteopslag

LOCOSTO ontwikkelt een energie- en kostenbesparende technologie voor de opslag van industriële warmte mbv materiaal dat stolt en weer vloeibaar kan worden.

 
 views 
    0 likes

Research: Vraagsturing middels warmte en koude in de utiliteitsbouw

Vraagsturing is een Haalbaarheidsstudie om de opwek van warmte en koude in de utiliteitsbouw los te koppelen van de vraag.

 
 views 
    0 likes

Blog: Hermitage wint Energie Award

Hermitage wint Energie Professional Award 2016. De Hortus Botanicus hergebruikt de restwarmte van de Hermitage en bespaart hiermee jaarlijks 77.215 m3 gas.

 
 views 
    0 likes

Blog: Solar WarmteBatterij veelbelovend

Een WarmteBatterij die Zon-energie opslaat gedurende de winter, zou aardgas kunnen gaan vervangen. De verwachtingen zijn hooggespannen.

 
 views 
    0 likes

Blog: Energiekringloop sportcentra sluit

De energiekringloop van sportcentra wordt steeds beter gesloten. Hallen worden volgelegd met PV en restwarmte wordt hergebruikt

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Ennatuurlijk

Ennatuurlijk maakt nu al voor ruim 70.000 consumenten en zakelijke klanten warmte, koude en elektriciteit. Ennatuurlijk koppelt gevers en ontvangers.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Solabcool absorptiekoeling

De Solabcool is een uniek apparaat (vaste stof absorptiekoelmachine) dat in de zomer met restwarmte van 65-90o C kan koelen.

 
 views 
    0 likes

Blog: Amsterdam aardgasvrij in 2050

Amsterdam wil in 2050 aardgasvrij zijn. Alle gemeentegebouwen in 2030, Nieuwbouwwijken sowieso maar de grote uitdaging is de overschakeling van de bestaande bouw.

 
 views 
    0 likes

Blog: Green Deal stimuleert hergebruik restwarmte

Minister Kamp komt met een green deal regeling die het hergebruik van restwarmte en duurzame warmte moet stimuleren. Met deze groene warmtebronnen kunnen huizen en gebouwen verwarmd worden.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: WarmCO2 hergebruik warmte

WarmCO2 hergebruikt industriële restwarmte (1633 TeraJoules per jaar) en rest CO2 voor de verwarming van Kassen in Biopark Terneuzen Zeeuws Vlaanderen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Biogasrotonde Zeewolde

Biogasrotonde Zeewolde: 2 bio-warmtekrachtkoppelingen obv biogas door vergisting van koemest. Biogas wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen verbruik.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: HVC groep

In Dordrecht levert HVC warmte uit niet-herbruikbaar afval. Elke aansluiting levert tot 75% schonere energie op, ofwel 22 zonnepanelen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: RestWarmteNet Dordrecht

Dordrecht benut bouwt aan een restwarmtenet vanuit de afvalenergiecentrale HVC voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven in de directe omgeving

 
 views 
    0 likes

Blog: Energietrends 2015 – 2030

CE Delft maakte een rapport: Energietrends 2015 - 2030 dat de basis legde voor de verdeling van energie-hoofdcategorieën in de Energieagenda 2016.

 
 views 
    0 likes

Research: Financierbaar open warmtenet

Hoe financierbaar is een open warmtenet? Een goed systeem van warmtetransportrechten is een belangrijke voorwaarde voor een financierbaar open warmtenet.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmtenet Diepenvoorde

Een Energie Uitwisseling Station onttrekt thermische energie aan opgepompt grondwater. Het warmtenet en voorziet 8 kantoren van Diepenvoorde van warmte en koude.

 
 views 
    0 likes

Blog: Warmtenetten komen op stoom

Warmtenetten krijgen een steeds grotere positie in Nederland. Dat is nodig want meer dan 60% van onze energie gaat op aan warmte. Voor de verwarming van huizen maar vooral ook in de industrie. We lich

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen is een van de initiatiefnemers van het Groene WarmteNet.. Via een netwerk wordt restwarmte van de BES hergebruikt in Sittard-Geleen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmtenetwerk Utrecht

Warmtenetwerk Utrecht: 51.000 woningen aangesloten en 2.000 gebouwen zijn aangesloten waaronder heel Hoog Catharijne, zwembaden en vele onderwijsgebouwen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmtestad Groningen

WarmteStad voorziet Groningers en bedrijven van hernieuwbare warmte en koude. Een energieneutraal Groningen in 2035 is het doel.

 
 views 
    0 likes

Blog: Watersysteem als energiebuffer

De Energiecoalitie verwacht dat het watersysteem als energiebuffer kan uitgroeien tot de derde grote energiebron in Nederland. Naast wind- en zonenergie.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmterivier Den Haag

Warmterivier Den Haag gaat restwarmte onttrekken aan de stroom van gezuiverd afvalwater (effluent) om Haagse wijken te verwarmen en koelen.

 
 views 
    0 likes

Blog: Geothermie voor Brabant

Geothermie wordt een onderdeel van de Brabantse strategie om los te komen van fossiele energie en energie neutraal te worden. Daarom tekenden 16 Brabantse organisaties de Green Deal Geothermie Brabant

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmtenet Windmolenbroek

Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo. De warmtekracht installatie wordt door Cogas vervangen door vier houtkachels en mogelijk uitgebreid door aansluiting op een warmterotonde.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Provincie Noord-Holland

Er zijn nieuwe energiesystemen nodig en er moeten innovatieve technologieën ontwikkeld worden. De provincie NH ondersteunt op 7 thema’s.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Zonnebaron in eigen wijk

'Zonnebaron in eigen wijk' geeft wijkbewoners 5 inspirerende configuratie-voorbeelden over welke strategie ze kunnen volgen om energie-neutraal te worden.

 
 views 
    0 likes

Blog: Shell op warmterotonde

Shell sluit aan bij de warmterotonde Rotterdam. De restwarmte van Shell Pernis is goed om 16.000 Rotterdamse huishoudens te verwarmen.

 
 views 
    0 likes

Blog: Warmtepomp wint terrein

400.000 huishoudens vervanging dit jaar hun cv-ketel. Als deze allemaal kiezen voor een warmtepomp, bespaart dat Nederland 640 miljoen m3 gas en 1,15 miljoen ton CO2-uitstoot.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Warmtepompboiler

De Ecolution Optima is een warmtepompboiler die gebruik maakt van de warmte uit ventilatielucht. De warmtepomp is ontwikkeld door De Beijer RTB BV

 
 views 
    0 likes

Blog: Wiebes neemt institutionele belemmeringen onder de loep

Wiebes gaat zich hard maken om belemmeringen in wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat Nederland de klimaatdoelen haalt.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Den Haag verwarmt met aardwarmte

In Den Haag Zuidwest wordt geothermische warmte van 75C gewonnen, genoeg voor 4.000 woningen en 20.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Couperus Smart Grid

Coupersus stemt de vraag en aanbod van energie van warmtepompen beter op elkaar af met behulp van de PowerMatcher. Couperus toont de flexibiliteit van energieverbruik aan in een appartementencomplex m

 
 views 
    0 likes

Question: Utrecht zoekt partners bodemenergie

 
 views 
    0 likes

Blog: Warmtenet regio Amsterdam

Regionaal warmtenet Amsterdam wil met industriële restwarmte, 500.000 woningen gaan verwarmen. De warmtevraag en warmteaanbod van IJmuiden tot Almere en Zaanstad tot Aalsmeer zijn in kaart gebracht v

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Duurzaam Ameland hybride warmtepompen

Op Ameland is een start gemaakt met de uitrol van 45 hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Deze warmtepompen worden onderdeel van het smart grid op het eiland.

 
 views 
    0 likes

Blog: Nefit test brandstofcel

Nefit test de nieuwe brandstofcel in een huurwoning in Utrecht. De brandstofcel zet aardgas bij een temperatuur van 800C om in waterstof en zuivert het gas.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Restwarmte verwarmt Enschede

Het restwarmte net in Enschede verwarmt 7.000 huishoudens en ruim 200 bedrijven. Daaronder zijn de Universiteit Twente en FC Twente’s Grolsch Veste. Vanaf 2018 komen daar Grolsch en bandenfabriek Ap

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmtenet Moerdijk

In Moerdijk levert de afval-energiecentrale (AEC) van Attero stoom (9.930 TJ per jaar) aan de warmtekracht centrale van RWE/Essent en deze levert op zijn beurt stoom aan SNC.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Remeha BV

Remeha staat voor innovatie, kwaliteit en service op het gebied van o.a. cv-ketels, Micro-WKK, thermostaten en (zonne)boilers.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: AVR

AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval. We zetten dit afval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven.

 
 views 
    0 likes

Research: Winning van CO2-vrije waterstof

Onderzoek naar de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas (methaan) waarbij het bijproduct CO2 meteen wordt afgevangen en opgeborgen in oude gasvelden.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam N.V. is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied, de Haven van Rotterdam.

 
 views 
    0 likes

Blog: Alles over warmtenetten

Steeds meer huizen worden verwarmd door warmtenetten. Het einde van het gastijdperk nadert. Hoe draagt een warmtenet bij aan de klimaatdoelstellingen?

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmteweb B3-Hoek

Warmteweb doet onderzoek naar technische haalbaarheid van een te ontwikkelen ‘warmteweb’ op basis van het bestaande warmte- en CO2-net.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: IDEGO energiebeheersysteem voor gebouwen

IDEGO ontwikkelde een slim zelfsturend systeem dat de meest comfortabele, duurzame en economisch gunstige wijze van energieopwekking voor gebouwen bepaalt.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Effectieve warmtepomp voor industrie

Een warmtepomp die stoom produceert tot 200°C? Met veel minder energie? Als de voorspellingen kloppen gaat deze warmtepomp de procesindustrie veel energie besparen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Ecovat Netbalanceringssysteem

Collectieve net-balancering door elektrisch–thermische conversie en energieopslag

 
 views 
    1 likes

Organisatie: ECONNETIC

ECONNETIC ontwikkelt, financiert, realiseert en beheert hernieuwbare energieprojecten voor (lokale) overheden en het bedrijfsleven. Zon, wind en warmte.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Restwarmte uit rioolwaterzuivering

De wijk Zuidbroek in Apeldoorn wordt verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering installatie, aangevuld met warmte uit biomassa.

 
 views 
    0 likes

Blog: Wat doet een energiemaatschappij?

De energiemaatschappij is de leverancier - en soms ook producent - van energie (elektriciteit, warmte, gas). Leveranciers kun je kiezen, netbeheerder niet

 
 views 
    0 likes

Blog: Stadsverwarming en de nieuwe warmtewet

De burger is niet erg enthousiast over stadsverwarming. Zou het schelen als huishoudens keuzevrijheid hebben in de keuze voor de energieleverancier?

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Ondernemersvereniging Alton

Ondernemersvereniging Alton is een vereniging van ondernemers in de glastuinbouw. Alton belangrijke energiepartner in de warmtering Heerhugowaard

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Waerdse Energie Circuit

Het Waerdse Energie Circuit in Heerhugowaard verbindt (warmte) energiesystemen van bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar. 

 
 views 
    0 likes

Blog: Metal Fuels als revolutionaire energieopslag

Metal fuels zou wel eens de energiedrager voor opslag van de toekomst kunnen worden. Team Solid (studenten TU/e) won met het concept Metal Fuels 50.000 euro

 
 views 
    0 likes

Blog: Belemmeringen die de lokale warmtetransitie vertragen

Voor gemeenten is de lokale warmtetransitie essentieel om de klimaatdoelen te halen. Waar loopt een gemeente tegenaan? Wat stimuleert bedrijven en bewoners?

 
 views 
    0 likes

Blog: Overzicht Grote Gasprojecten

Wil je weten welke grote gasprojecten er in Nederland gaande zijn? Dan hebben we nu een behoorlijk volledige lijst via het ministerie van EZ.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: FITS PV gevelpanelen

Het project ‘FITS’ wil een gevelpaneel voor gebouwen ontwikkelen met een onzichtbare geïntegreerde thermische zonnecollector

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Merits thermische batterij

Het Merits project ontwikkelt een compacte rechargeable warmte batterij geschikt voor verwarming, koeling en warm tapwater van woningen.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: MeppelEnergie

MeppelEnergie is een regionale duurzame energieleverancier. Om het milieu te sparen leveren we het liefst zo weinig én zo schoon mogelijk. MeppelEnergie heeft zich volledig toegelegd op het ontwikkel

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Biogas Brabantse Delta verwarmt Breda

Met biogas, opwekt tijdens het zuiveren van rioolwater verwarmt Waterschap Brabantse Delta een wijk in Breda. Besparing: 650.000 m3 aardgas per jaar.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Zoneiland Almere

Het inmiddels vijfjarige Zoneiland Almere voorziet woningen in Noorderplassen-West van verwarming en warm tapwater. Met 520 zonnepanelen en stadswarmte.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: MijnWater: thermisch warmtenetwerk

MijnWater: Sinds 2008 levert energienetwerk warmte en koude uit mijnwater. Water uit 5 bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar zes locaties in Heer

 
 views 
    0 likes

Blog: Berenschot: 7 kansen voor succesvolle energietransitie

Berenschot onderzoek naar kansen energietransitie. Nr. 1: CO2-neutraal goed mogelijk met CO2-afvang maar 80 belemmerende regels en evenzovele hinderpalen

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Driven by Values

Driven by Values ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van de biobased en circulaire economie, de energietransitie, en MVOndernemen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Routekaart Energieopslag 2030

In november 2013 vroeg Topteam Energie om een advies uit te brengen over ‘Systeemintegratie’. Deze roadmap voor energieopslag met de focus op elektriciteit, is het resultaat.

 
 views 
    0 likes

Research: Realisme in de Energietransitie

'Realisme in de Energietransitie' is het factchecking onderzoek van NEWNRG. Nederland loopt achteraan met de energietransitie!

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Enexis BV

Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis brengt stroom en gas in huis en bedrijf in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

 
 views 
    2 likes

Blog: Sanquin hergebruikt rest-koude van WaterNet Amsterdam

Als de EU-subsidie binnen is, gaat het Amsterdamse Waterbedrijf 'Waternet' de koude uit zijn leidingen leveren aan 'bloedbank' Sanquin. Sanquin gebruikt de koude voor haar farmaceutische productieproc

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: EWEB 2.0 bij ECW Netwerk

EWEB 2.0 realiseert dat elektriciteit, gas en geothermische energie bijna real time en geautomatiseerd worden verhandeld tussen de deelnemers.

 
 views 
    0 likes

Event: Nationaal warmtecongres

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Stichting Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele cyclus. We zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Tussen Kunst & Kas Restwarmte

De Hermitage gebruikt haar gebufferde warmteoverschot nuttig in plaats van deze af te fakkelen, en de Hortus verbruikt minder gas voor haar CV-ketels. Jaarlijks bespaart de Hortus 77.215 m3 gas.

 
 views 
    0 likes

Research: CSI-NESS

CSI-NESS: Cross-sector integration between new energy and sanitation systems. Systeemintegratie electriciteit, warmte, biogas in stedelijke omgeving

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Kuijpers

Familiebedrijf Kuijpers Installaties ontwerpt toekomstbestendige’ installaties. Een toekomst waarin ook generaties na ons plezierig kunnen leven.

 
 views 
    0 likes

Blog: Hoe CO2-neutraal kunnen kolencentrales worden?

De oude kolencentrales zijn gesloten. Kunnen de nieuwere kolencentrales CO-2 neutraler gaan draaien? De stand van zaken rondom CCS en CCS2.

 
 views 
    0 likes

Blog: Nieuwe marktregels voor systeem van de toekomst

Volgens de Overlegtafel zijn - voor het energiesysteem van de toekomst - aanpassingen nodig van afspraken, marktregels, rollen en verantwoordelijkheden

 
 views 
    0 likes

Blog: ProRail naar CO2 neutraal

ProRail wil in 2020 30% minder energie verbruiken ten opzichte van 2005 en de CO2-afdruk van het spoor nog verder verlagen. Het energieverbruik moet in 2020 bovendien 100% groen zijn.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmtenet Alkmaar

Het warmtenet Alkmaar wordt gevoed met warmte die overblijft na het verbranden van restafval in de afvalenergiecentrale HVC.

 
 views 
    0 likes

Blog: Industrie bespaart (fors) op CO2

De Industrie bespaart steeds meer op hun CO2- footprint. Isoleren, LED TL's, restwarmte opnieuw inzetten, intelligente monitoring en energieopslag. Het is zo maar een rijtje van meer of minder innovat

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Biomassa Energiecentrale Sittard (BES)

De Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) is een energiecentrale die uitsluitend groene energie levert: door middel van verbranding van biomassa wordt er elektriciteit, warm water (90°C) en warmte ve

 
 views 
    0 likes

Blog: Berenschot: inzichten energietransitie

Berenschot inzichten over het verloop van de Energietransitie tot dusver. De belangrijkste conclusie: Snelheid en volledigheid gaan niet altijd samen

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: SlimEnergienet Heerhugowaard

SlimEnergienet - Warmtenet verwarmt bedrijven en huizen in Heerhugowaard met behulp avn elkaars restwarmte. om hun huisvesting te verwarmen en te koelen.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: EnergyMatters

EnergyMatters is een advies/kennisbureau op het gebied van energiebesparing en decentrale opwekking met warmte-krachtkoppeling (WKK) en duurzame energie.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Warmtepomp bespaart tot 60% gas

Warmte kost consumenten veel gas. Om de gasvraag terug te dringen, introduceerde Eneco de ‘Warmtewinner’, een innovatieve, compacte warmtepomp. Met deze warmtepomp kunnen huishoudens hun gasverbru

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Smart Grid Meppel Energie

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de wijk, genaamd Nieuwveense Landen, is dat de toekomstige bewoners optimaal wooncomfort dienen te krijgen tegen de laagste kosten en minimale belas

 
 views 
    1 likes

Blog: Kansenkaart voor biomassa

Kansenkaart voor ondernemers en gemeenten om snel een overzicht te krijgen van de kansen voor de ontwikkeling van Groen Gas- en biogasprojecten in Overijssel

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Duurzaam Ameland Power2Gas

Zonenergie is op Ameland omgezet in waterstof en daarna geïnjecteerd in een klein aardgasnet. Power2Gas resultaat: bijmengen tot 20% is geen probleem.

 
 views 
    0 likes

Blog: VolThera Plug&Play gegarandeerd groene stroom

Met VolThera van AliusEnergy kunnen huiseigenaren volledig in hun energiebehoefte voorzien zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: VolThera Plug&Play

AliusEnergy heeft VolThera Plug&Play op de markt gebracht. Met VolThera kunnen huiseigenaren volledig in hun energiebehoefte voorzien met groene energie.

 
 views 
    0 likes

Blog: Belastingaanpassing Warmtenetten

Belastingaanpassing belastingwet duurzame warmte. Biowarmte en geothermie krijgen daarmee dezelfde voordelen als restwarmte en warmte uit wkk.

 
 views 
    0 likes

Blog: Routekaart voor waterstof

Deze routekaart voor waterstof is een overzicht van initiatieven, plannen en toepassingen die als groeikernen voor waterstof in Nederland kunnen dienen.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Hero Balance

Hero Balancer - een kunstmatig intelligentie systeem voor gebouwen - zorgt voor een ideale afstemming tussen vraag en aanbod van hernieuwbare energie.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Intelligent warmtenet campus TU Delft

Intelligent Warmtenet campus TU Delft optimaliseert het warmtenet voor 29 gebouwen van de Technische Universiteit Delft, inclusief geothermie.

 
 views 
    1 likes

Organisatie: Mijnwater B.V.

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Goese Proeftuin: Nieuwbouwwijk met warmtenet

In de Goese Proeftuin worden slimme energieconcepten beproeven om de energielasten voor bewoners te beperken.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Sappi verwarmt Maastricht

Papierfabriek Sappi zet zijn restwarmte in voor verwarming en koeling van winkels, appartementen, kantoren en het stadskantoor in Maastricht.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: CO2 Smart Grid

CO2 Smart Grid wil oplossingen bieden om de Nederlandse emissiereductie te verminderen met 85 to 90% in 2050 ten opzichte van 1990. Bouwstof voor de Nederlandse Economie

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Uniper Benelux

Uniper (E.ON) produceert en levert elektriciteit, warmte en gas in België en Nederland. Uniper gaat stadsverwarming realiseren in Rotterdam en Den Haag.

 
 views 
    0 likes

Event: Heat RoadMap Europe 4

 
 views 
    0 likes

Blog: Energiebesparing op gebouwniveau? Het kan met PICO

Gemeenten, woningbouwcorporaties en VVe's gebruiken PICO om te berekenen in welke buurt energiebesparing effectief is of groene energie opgewekt kan worden. 

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Solesta

Solesta levert duurzame zonneboilersystemen op maat. We ontwikkelen en produceren deze systemen geheel zelf.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Durocan lanceert concept voor verwarming van huizen met zonnepanelen

Durocan introduceert een opslagvat voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen met zonnestroom die opgewekt is door zonnepanelen.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Provincie Zeeland

Provincie Zeeland stimuleert samenwerking in de biobased economy en kan soms financieel bijdragen als bedrijven investeren om de biobased economy in Zeeland verder te versterken.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: GEO XL damprecompressie voor de industrie (ultradiepe geothermie)

Het GEO XL-concept bestaat uit slimme stoomopwekking met behulp van ultradiepe geothermie en stoomrecompressie. Op deze wijze kan de geothermische bron volledig worden ‘uitgemelkt’, zeker als daar

 
 views 
    0 likes

Research: Energie-efficiëntie

‘Energie efficiëntie’ onderzoekt zowel energiebesparing als lokale productie en gebruik van duurzame energie, irt gebiedsontwikkeling en –herstructurering.

 
 views 
    0 likes

Blog: Energietransitie versnelt

De energietransitie wint aan snelheid, volgens Enexis. Vooral door de forse groei van het aantal geïnstalleerde zon-installaties en slimme meters.

 
 views 
    0 likes

Blog: Enexis – Energietransitie Versnelt

De energietransitie wint aan snelheid. Dat zei Enexis CEO Peter Vermaat tijdens de presentatie van de jaarcijfers

 
 views 
    0 likes

Organisatie: A.Hak

A. Hak biedt totaaloplossingen voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit, data- en telecomverkeer, verlichting en duurzame energie.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: MODIENET voor bedrijventerreinen

Het MODIENET project is een modulair op te bouwen intelligent lokaal middenspanningsnet en thermisch netwerk op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein langs de A1 ten zuiden van Deventer.

 
 views 
    4 likes

Blog: Eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen

Het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen komt langs de N470 in Pijnacker-Nootdorp. Jaarlijks kan het geluidsscherm 30 mwh opleveren.

 
 views 
    0 likes

Blog: Onderzoek naar het ‘Net voor de Toekomst’

Het onderzoek 'Net voor de Toekomst' laat zien hoe de technische uitwerking en de gevolgen voor de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes.

 
 views 
    0 likes

Research: Monitor: Nul-op-de-Meter woningen besparen 80%

De Monitor toont aan dat Nul-op-de-Meter ambities zijn waargemaakt én dat de bewoners tevreden zijn.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Duurzaam Ameland Gaswarmtepompen

Eneco voert op Ameland een proefproject met twee gaswarmtepompen uit. Deze worden gebruikt voor de verwarming én koeling van het Kennis en Innovatiecentrum (KIC) op Ameland.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Gemeente Almere

Almere wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat is een ambitieuze doelstelling, waarin het warmtenet een centrale rol speelt. 40% wordt duurzaam opgewekt.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Houthaven Amsterdam

Gemeente, collectieven, particulieren en ontwikkelaars hebben samen afgesproken dat de Houthaven een 100% klimaatneutrale wijk moet worden.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Universiteit Twente ThW

Universiteit Twente, Thermische Werktuigbouwkunde (ThW) focust op warme en natte werktuigbouwkunde,voor de industrie en overheid.

 
 views 
    0 likes

Research: LEB – LoadManagement op Bedrijventerreinen

LEB beoogt energievraag en aanbod op bedrijventerreinen dynamisch en flexibel af te stemmen aan de hand van 4 optimalisatie concepten

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Duurzaam Ameland methaan brandstofcellen

Brandstofcellen. Op Ameland zijn 45 brandstofcellen (2 kWe) geplaatst die onderdeel gaan worden van het smart grid op Ameland. De brandstofcellen zijn op afstand aan te sturen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: 10.000 HRe ketels

10.000 HRe ketels voor de provincie Gelderland. GasTerra wekt decentraal elektriciteit op met groen gas met een rendement van ca. 100%

 
 views 
    0 likes

Research: FOME-BES WKO onderzoek

FOME-BES: Fibre-Optic Monitoring Energiebalans en prestaties van BodemEnergie Systemen. Boven/ondergrondse systemen optimaliseren.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Hotel BREEZE

Bronsema Consult ontwierp het EWF concept dat nu uitgevoerd wordt in Hotel Breeze. Het Breeze hotel wordt hiermee het eerste zero-energy hotel ter wereld.

 
 views 
    0 likes

Blog: Liander zoekt slimme oplossingen

Liander zoekt slimme oplossingen om stroom te blijven garanderen voor het gebied ten noorden van Nijmegen. Proeftuin voor slimme flex concepten.

 
 views 
    0 likes

Blog: Energiebelasting Differentiëren?

Door de energiebelasting te differentiëren, kan Nederland snel grote stappen nemen om CO2 neutraal te worden, aldus Frans Rooijers, directeur van CE Delft.

 
 views 
    0 likes

Blog: Pilotregio conferentie sluit af met 5 aanbevelingen

De pilotregio conferentie sloot af met 'het wordt tijd om te kiezen'. Hoe langer we wachten, hoe groter het risico op knelpunten in de uitvoering

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Dynamisch drukmanagement

Dynamisch drukmanagement maakt handig gebruik van de opslagfunctie van het gasnetwerk en het verbruiksgedrag van onze klanten.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Geothermie Mol

Geothermie komt beschikbaar voor 20.000 huishoudens in Mol (Belgie). Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux. Daldrup-Smet is gestart met de tweede diepe boring gestart.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Geothermie Vierpolders

In Vierpolders werken 8 glastuinbouwbedrijven in Brielle samen aan geothermie voor de warmtevoorziening van de kassen.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Milena

Vergistingsinstallatie in Alkmaar. Uniform vaststellen van ontwikkelingsfase en ontwikkelingspotentieel van de technologieën die in onderzoek zijn op basis van Technology Readiness Level Assessment (

 
 views 
    0 likes

Blog: Industrie wil CO2-opslag

De industrie vroeg vorige week aan het kabinet om ‘onmiddellijk’ aan de slag te gaan met CO2-opslag. Nederland heeft gespecialiseerde industrie en ervaring met ondergrondse opslag van gassen. Nede

 
 views 
    0 likes

Blog: Waterschappen zijn goed bezig

De Nederlandse Waterschappen leveren een flinke bijdrage aan de energietransitie. Van energieopwek tot energieopslag in de vorm van warmte en koude.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Yara Sluiskil BV

Yara Sluiskil is een van de grootste internationale producenten van kunstmest. De uit het productieproces vrijgekomen restwarmte en CO2 worden hergebruikt in de kassen van Zeeuws Vlaanderen.

 
 views 
    0 likes

Blog: Hoe betrouwbaar is ons Net?

Met de grote stroomstoring in Amsterdam en omgeving nog vers in ons geheugen is de vraag hoe betrouwbaar ons elektriciteitsnet is?

 
 views 
    0 likes

Event: Partners in Energie-uitdagingen

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Klein Poelhuis Installatietechniek

Klein Poelhuis Installatietechniek staat voor totaaloplossingen, vakwerk en betrouwbare service in de installatietechniek. Wij creëren en realiseren innovatieve, energiebewuste concepten.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: 3PX: 3 power crossover

3PX is een energieconcept, dat de mogelijkheden waarbij de warmte van een hybride auto gebruikt wordt voor de warmtevraag van een huishouden.

 
 views 
    0 likes

Blog: VNG EnergieAtlas woningen

VNG presenteert met de nieuwe energieatlas het aantal energiezuinige koopwoningen per regio. Alle gemeenten verspreid over 29 regio’s staan op de kaart.

 
 views 
    0 likes

Blog: Bewoners mopperen op hun Nul-op-de-Meter huurwoning

Het aantal energieneutrale huurwoningen neemt flink toe in Nederland. Inmiddels zo'n 500. Niet alle bewoners zijn tevreden. Huurders in de Le Sage ten Broekstraat in Tilburg mopperen dat ze het niet w

 
 views 
    0 likes

Blog: Belastingvoordeel bij investering in flexibele energievoorziening

In 2018 komen investeringen in energieopslag en –conversie in aanmerking voor belastingvoordeel. Energiebalancering is opgenomen in de Energie-investeringsregeling (EIA) van RVO.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: BAM Infra

Gas- en elektrici­teits­netwerken moeten vierentwintig uur per dag functioneren. BAM Infratechniek werkt daar continu aan.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Gemeente Enschede

Gemeente Enschede wil CO2 neutraal worden.In het actieplan duurzaamheid staat de doelstelling dat het aandeel hernieuwbare energie 12% in 2030 moet zijn.

 
 views 
    0 likes

Blog: Warmtenet te duur?

Warmtenet te duur? Dagblad Trouw redacteur Vincent Dekker waarschuwt dat de aanleg van kostbare warmtenetten over een aantal jaren wel eens weggegooid geld zou kunnen zijn. De plussen en minnen op een

 
 views 
    0 likes

Event: Prioriteren Institutionele Belemmeringen

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Copier Groep

Copier adviseert en begeleidt rioolzuivering en warmtewinning uit rioolwater.

 
 views 
    2 likes

Blog: Waterschappen presenteren 220 energieprojecten

De Nederlandse Waterschappen presenteren alle energieprojecten waar de Waterschappen bij betrokken zijn, op een overzichtelijke kaart.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: PowerMatching City 2

De tweede fase van PowerMatching City moet leiden tot de eerste verdienmodellen die flexibele prijzen voor stroom en warmte op elk moment van de dag als uitgangspunt nemen.

 
 views 
    0 likes

Blog: Wat doet een netbeheerder?

De Netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de netten. Hij is eigenaar van de netten en zorgt voor energietransport

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Gemeente Meppel

Energietransitie Meppel: Het meest in het oog springend, is de ontwikkeling van de Nieuwveense Landen, een duurzame woonwijk met alternatieve vormen van energieopwekking.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Warmtenet Arnhem

Arnhem, Duiven en Westervoort zijn sinds het najaar van 2014 verbonden aan het warmtenet met de gekoppelde leiding tussen Duiven en Arnhem.

 
 views 
    0 likes

Blog: Aardwarmtecentrale verwarmt Groningen en Leeuwarden

De Aardwarmtecentrale gaat de steden Groningen en Leeuwarden verwarmen. In 2018, worden de eerste 3.600 huizen in Groningen verwarmd met aardwarmte.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Groen WarmteNet Limburg

Groen WarmteNet Limburg: 500 huishoudens in de gemeente Sittard-Geleen en 9 bedrijven worden in 2017 aangesloten op Het Groene WarmeNet. Later volgen aansluitingen in de gemeenten Stein en Beek.

 
 views 
    0 likes

Blog: Net kan slimmer en goedkoper

Een slimmer gebruik van het elektriciteitsnet voorkomt net verzwaring. Dit concludeert Ecofys in een studie over de ontwikkeling van de stroomnetten.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: GG – Green Grid

Green Grid (GG) project richt zich op een integrale aanpak van warmte-, elektriciteits-, groen gas-, CO2- en afvalstromen in de tuinbouwsector.

 
 views 
    0 likes

Research: Frankrijk en de energietransitie

Frankrijk kenmerkt zich door centrale sturing, een actieve rol van de overheid in de markt en keuzes voor technologie(-ontwikkeling)

 
 views 
    0 likes

Blog: Is dit de heilige graal? Waterstof in poedervorm

Heeft deze Nederlandse onderzoeker de heilige graal gevonden? Het paperclip momentje? De Nederlandse uitvinder en wetenschapper Gerard Lugtigheid is ervan overtuigd een heel belangrijke uitvinding te

 
 views 
    0 likes

Blog: CBS: 2015 steeg CO2-uitstoot 5%

Alle goede voornemens ten spijt: Het CBS onderzocht de Nederlandse CO2-uitstoot en kwam met een teleurstellend maar niet onverwacht bericht. In 2015 hebben we als land +5% emissie extra uitgestoten te

 
 views 
    0 likes

Page: Over Slimme EnergieSystemen

[caption id="attachment_3483" align="alignleft" width="300"] Nieuw op de Energiekaart: Dossier Institutionele Belemmeringen[/caption] EnergieSystemen worden steeds slimmer. Dat is nodig om het net...

Page: Inventarisaties institutionele belemmeringen

Het onderzoeksrapport van Berenschot eind 2016 gaf een beeld van beleidsbelemmeringen en drempels in de wet- en regelgeving die opschalen van nieuwe energietechnologie in de weg staan.   D...

Research: Denemarken en de energietransitie

Denemarken heeft een overkoepelende Klimaatveranderingswet met volledige onafhankelijkheid van fossiel in 2050 en 5- jaarlijkse broeikasgasdoelstellingen

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Heatmatcher – Multi commodity matching

Heatmatcher - Multi commodity matching. een innovatieve regeling voor duurzame energiesystemen, die de maximale benutting van duurzame warmte regelt.

 
 views 
    0 likes

Blog: De groene paragraaf in het regeerakkoord

Het regeerakkoord heeft een 'groene' paragraaf. Volgens de media de groenste paragraaf ooit. Wat is er afgesproken en wat kan beter?

 
 views 
    0 likes

Blog: Landenstudies energietransitie

Technopolis Group heeft landenstudies uitgevoerd naar de energietransities in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Gemeente Leeuwarden

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie.

 
 views 
    0 likes

Page: De Energiekaart laat kennis stromen – over ons

[caption id="attachment_9642" align="alignleft" width="300"] In Nederland worden honderden projecten uitgevoerd waarin getest wordt hoe lokale energiesystemen ingericht en gekoppeld  kunnen worden op...

Initiatieven: WRAPS TATA restwarmteproject

WRAPS: Waste Radiation Heat to Power and Steam is een industrieel restwarmteproject waarin stralingswarmte van Tata Steel wordt omgezet in groene energie.

 
 views 
    0 likes

Blog: Gasloos brengt veel mensen financieel in problemen

Gasloos brengt veel mensen financieel in problemen als je berekent dat isolatie en alternatieven voor warmte al snel tussen de 15.000 en 20.000 euro kosten voor een rijtjshuis. Het brengt grote groepe

 
 views 
    0 likes

Organisatie: VDL groep

VDL Enabling Transport Solutions richt zich op het onderzoeken, ontwikkelen en testen van nieuwe mogelijkheden voor met name transport gerelateerde activiteiten van VDL-bedrijven.

 
 views 
    0 likes

Trending Products: Octo geeft particulieren inzicht in energie

Octo houdt bij hoeveel energie je opwekt, verkoopt en zelf verbruikt. Speciaal voor particulieren, bedrijven en vastgoedeigenaren.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Hof van Twente wordt klimaatneutraal

'Hof van Twente' heeft een heldere route om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Projecten zorgen ervoor dat de gemeente zelfvoorzienend gaat worden.

 
 views 
    0 likes

Blog: NWA Route Energietransitie

Differ heeft de 'Route Energietransitie' ingediend bij de NWA. De routekaart onderstreept het belang van de integrale aanpak en komt met de tien belangrijkste uitdagingen om de energietransitie vorm t

 
 views 
    0 likes

Blog: Subsidie HER verlengd tot 2030

De HER (Hernieuwbare Energieprojecten) subsidieregeling is verlengd tot 2030 met 100 miljoen euro voor innovaties die op langere termijn kosten besparen.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Provincie Overijssel

In 2023 wil provincie Overijssel het doel bereiken om 20% Nieuwe Energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen. Energie besparen is het tweede speerpunt van het programma Nieuwe Energie.

 
 views 
    0 likes

Blog: Championafval wordt warmtecentrale

Championafval wordt warmtecentrale. 20.000 ton championafval levert jaarlijks een besparing op van 3,5 tot 4,5 miljoen kuub aardgas

 
 views 
    0 likes

Research: IRIS Juridische kaders

Iris heeft ten doel tot juridische kaders te komen die de beste kansen bieden aan de ontwikkeling van ‘lokale duurzame energieprojecten’, LDE’s.

 
 views 
    0 likes

Blog: Warmtetafel terugblik

De Warmtetafel zorgt voor een afwegingskader waarin het grootschalig opzetten van warmtenetten mogelijk wordt die leidt tot een nieuwe warmtewet.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Provincie Gelderland

Ruim 1500 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie sterk

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Greenport Venlo

Greenport Venlo is na het Westland het tweede tuinbouwgebied van Nederland. Om het gebied voor bedrijven aantrekkelijk te maken, moet de energievoorziening zo goedkoop mogelijk en duurzaam zijn, vindt

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Nuon

Wij zijn een energieonderneming, die circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland.

 
 views 
    0 likes

Question: Ik zoek pilot locatie voor nieuwe warmtepomp die warmtevraag tot 80 graden met omgevingswarmte van 10-13 graden kan leveren.

 
 views 
    0 likes

Blog: Zonneboilers 50% meer subsidie

Zonneboilers krijgen fors vanaf 2017 meer ISDE-subsidie. Dat maakte minister Kamp bekend. De subsidie is beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

 
 views 
    0 likes

Research: Evaluatie van open warmtenetten

Studie naar de verschillende invalshoeken voor het openen van Warmtenetten.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Geïntegreerde micro-wkk’s als Virtual Power Plant

Via dit demonstratieproject wil N.V. Nederlandse Gasunie de ontwikkeling en implementatie van een virtual power plant stimuleren waarmee micro-wkk's centraal aangestuurd kunnen worden.

 
 views 
    1 likes

Blog: Netbeheer Nederland over ‘het Net van de Toekomst’

Netbeheer Nederland onderzocht hoe het Net van de Toekomst eruit zou kunnen komen zien. De brancheorganisatie van Netbeheerders wil handvatten geven met de restrictie dat niemand 30 jaar vooruit kan k

 
 views 
    0 likes

Question: Liander zoekt partners flexilibiteitsmarkt Nijmegen

 
 views 
    0 likes

Organisatie: ZON Energie

ZON Energie vertaalt uw duurzame vraag naar een praktisch haalbaar project. Maximale inzet van hernieuwbare energie, met maximale CO2 besparing.

 
 views 
    0 likes

Research: EU project ReUseHeat komt met 25 business cases

Het Horizon 2020-project ReUseHeat heeft een handboek gemaakt met 25 praktijkvoorbeelden van hergebruik van warmte in Denemarken en de rest van Europa. 

 
 views 
    0 likes

Research: HRE4 – Heat RoadMap Europe 4

Europe 4 is een Europees onderzoeksproject waaraan 24 partijen deelnemen waaronder Universiteit Utrecht. Doel is vrijwel CO2-vrije warmte en koude in 2050 in de EU.

 
 views 
    0 likes

Blog: Standaardisatie om te versnellen

Helpt standaardisatie om de energietransitie van gemeenten en VNG pilotregio's te versnellen? Resultaten werkconferentie Energiekaart op 16 juni in Den Haag

 
 views 
    0 likes

Research: Pilotwijk Rotterdam gaat van het gas af

De pilotwijk kwam in de Warmtekansenkaarten van Rotterdam naar voren als een kansrijke wijk om te starten met de warmtetransitie door de combinatie van hoogbouw met collectieve verwarming en laagbouw.

 
 views 
    0 likes

Blog: AmerCentrale BioCentrale?

RWE, eigenaar van de Amercentrale, wil in september al 30% steenkool vervangen door zaagsel en dit percentage uitbreiden naar 50% aan het einde van 2017.

 
 views 
    0 likes

Blog: Amsterdam van het gas af

Amsterdam draait de gaskraan dicht. Voor 2050 moeten alle huizen losgekoppeld worden van de gas. Nieuwbouw en huurwoningen worden aardgasvrij.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Twenergy

Twence - Het Twentse bio-energiebedrijf Twenergy produceert, transporteert en verwerkt biogas, dat uit organische stoffen wordt gewonnen.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht wil nog duurzamer. Daarom zet het zich in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Hierdoor kan een flinke hoeveelheid CO₂ worden gereduceerd.

 
 views 
    0 likes

Blog: Industrie kan all-electric

Industrie kan naar all-electric. Industriële productieprocessen kunnen kleinschaliger worden ingericht en flexibel overstappen op een andere grondstof.

 
 views 
    0 likes

Initiatieven: Trias Westland: proefboring naar aardwarmte

De proefboring van Trias Westland is een uniek aardwarmte project. Voor het eerst boren we in Nederland naar 4 kilometer diepte.

 
 views 
    0 likes

Blog: 3 tenders energie-innovatie

Vanaf 1 juli 2016 openen drie tenders energie-innovatieprojecten van de Topsector Energie. Deze tender regelingen stimuleren onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, b

 
 views 
    0 likes

Blog: In 2050 100% CO2 neutraal?

100% CO2 neutraal in 2050. De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur stelt dat een trendbreuk nodig is om in in 2050 80 tot 95% CO2 te reduceren.

 
 views 
    0 likes

Blog: 220 energie coöperaties in de Lokale Energie Monitor 2015

De Lokale Energie Monitor 2015 toont het aan: Burgers raken in toenemende mate betrokken bij de groene stroom revolutie. In 2015 al 220 Energie Coöperaties. En dat aantal neemt nog steeds toe.

 
 views 
    0 likes

Organisatie: MTSA Technopower

MTSA Technopower is ervaren in het ontwerpen en bouwen van systemen voor elektriciteitsproductie mbv brandstofcellen voor verschillende toepassingen.

 
 views 
    0 likes

Research: Aquifer Thermal Energy Storage

Aquifer Thermal Energy Storage Smart Grids. Verbeteringen moeten komen van het zg. Distributed Model-based Predictive Controllers (D-MPC) voor ATES

 
 views 
    0 likes

Organisatie: Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

Cooll werkt aan een duurzame oplossing voor het koelen en/of verwarmen van gebouwen, zonder verbruik van elektriciteit, voor een concurrerende prijs.

 
 views 
    0 likes