Belastingaanpassing belastingwet duurzame warmte in (stads)warmtenetten.

Belastingaanpassing Warmtenetten

Belastingaanpassing belastingwet duurzame warmte in (stads)warmtenetten.Belastingaanpassing belastingwet duurzame warmte in (stads)warmtenetten.

  • Uitvoering van de motie van het kamerlid Grashoff over stadsverwarmingen die omschakelen naar hernieuwbare energie (Kamerstuk 34552-67)

Op 4 juli heeft de staatssecretaris van Financiën per brief aan de Tweede Kamer gemeld dat hij het Belastingplan 2018 wil aanpassen ten gunste van het gebruik van vloeibare en vaste biomassa en geothermie in warmtecentrales voor stads- en wijkverwarming.

Belastingaanpassing

Biowarmte en geothermie krijgen daarmee dezelfde voordelen als restwarmte en warmte uit wkk. De staatssecretaris geeft hiermee uitvoering aan de motie van Kamerlid Rik Grashoff van 14 december 2016.

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties