Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Uitkomsten roadmaps Systeemintegratie

July 5, 2018 @ 12:00 pm - 5:00 pm

-
Uitkomsten roadmaps Systeemintegratie
Uitkomsten roadmaps Systeemintegratie

Bijeenkomst: Uitkomsten roadmaps Systeemintegratie

Houdt u zich bezig met de energietransitie en met name het vraagstuk van de systeemintegratie, ook wel hybridisering genoemd?

Kom dan op donderdag 5 juli naar de bijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort en hoor meer over:

 1. de resultaten van de drie roadmaps van Systeemintegratie
 2. de haalbaarheidsstudie Compressed Nitrogen Energy Storage (CNES)
 3. de stand van zaken over het project ETRM (energietransitie rekenmodellen).

Uitkomsten roadmaps Systeemintegratie

De roadmaps van Systeemintegratie geven richting aan de innovatie opgaven voor de korte en lange termijn energietransitie. De haalbaarheidsstudie CNES laat de potentie zien van gecomprimeerd stikstof als middel voor energieopslag:

 • Voor regio’s/gemeenten/provincies die binnenkort hun energie- en klimaatplan willen opstellen (RES).
 • Voor netbeheerders die bezig zijn met de planningen voor uitbreiding of vernieuwing van hun netten.
 • Voor marktpartijen die wellicht kansen zien voor nieuwe diensten en producten.
 • En voor diverse ministeries die bezig zijn met beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

Wat zijn de consequenties van te maken keuzes, wat zijn de opties? Hoe ziet dat eruit in de tijd? En hoe is de relatie met het (inter)nationale beleid?

Met de concrete voorbeelden uit de roadmaps bent u beter in staat om toekomstige veranderingen op het gebied van de energie-infrastructuur te overzien. De rekenmodellen geven vervolgens zicht op de daadwerkelijke kosten die gepaard gaan met deze transitie.

Programma

We starten met een plenair programma waarin de contouren worden geschetst welke veranderingen te verwachten zijn en welke keuzes mogelijk zijn; wel of niet ‘van het aardgas’ af, verzwaring van netten, andere warmteleveranciers/bronnen, de veranderende rol van moleculen en elektronen in onze toekomstige energievoorziening, etc.

De drie roadmaps, de haalbaarheidsstudie en de ETRM-modellen komen aan de orde. Daarna gaan we in deelsessies uiteen. U kunt een keuze maken uit de volgende deelsessies:

1. Geïntegreerd energiesysteem

Op welke wijze ontwerpen en managen we gedurende de energietransitie het geïntegreerde energiesysteem, met behoud van de huidige betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid en hoe zorgen we tevens voor een maatschappelijke acceptatie van het nieuwe systeem? Welke gereedschappen, instrumenten, configuraties, concepten enz. zijn hierbij nodig en welke kennisleemtes en innovatiebehoeftes horen hierbij, zowel op technisch als niet technisch niveau.

2. Grootschalige Opslag en Conversie

In deze roadmap wordt een beschrijving gegeven voor de aanpak van conversie en opslag van energie op Nederlands schaalniveau. In feite gaat het om de vraag hoe we de energiesector kunnen verbinden met de chemische sector op landelijk schaalniveau. Welke grootschalige chemische conversie en opslagconcepten van duurzame energie van en naar “groene moleculen” zijn nodig op de korte, middellange en lange termijn en hoe kunnen we deze behoefte verbinden met de verduurzamingsambitie van de (chemische) industrie? En bovenal, welke innovaties zijn nog nodig?

3. Geïntegreerd duurzaam warmtesysteem

De centrale vraag bij deze roadmap is: Hoe realiseren en beheren we in Nederland op korte en lange termijn, voor verschillende gebruiksgroepen en schaalniveaus, geïntegreerde duurzame warmtesystemen die alle transitiepaden ondersteunen en efficiënt gebruik maakt van alle beschikbare bronnen (restwarme industrie, geothermie enz.) en componenten voor transport, opslag en conversie. Wat zijn kennisleemtes en innovatiebehoeftes, zowel op technisch als niet-technisch niveau.

4. Compressed Nitrogen Energy Storage (CNES) 

Deze studie had tot doel de technologische, economische en maatschappelijke haalbaarheid te toetsen van gecomprimeerde lucht (stikstof) als energiebuffer.

Programma

U bent van harte welkom vanaf 12.15 uur, we starten met een lunch. Het definitieve programma en de tijden ontvangt u uiterlijk een week van tevoren.

 • Inloop en lunch
 • Plenair programma
 • Deelsessie per roadmap
 • Netwerkborrel

Aanmelden

Meld u aan voor woensdag 27 juni.

Systeemintegratie is een van de thema’s van de Topsector Energie. De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.


Indien u geen gebruik wenst te maken van deze uitnodiging dan verzoeken wij u dat aan te geven via deze link.

Details

Date:
July 5, 2018
Time:
12:00 pm - 5:00 pm
Cost:
-
Event Category:
Event Tags:
, ,
Website:
https://www.evite-sendmail.nl/rvo/syst_18/web/syst_18_aanmelden.php

Organizer

TKi programma Systeemintegratie
Phone:
+31 6 15 63 38 01
Email:
d.gomes@mentesadvisory.nl

Venue

de Mariënhof
Kleine Haag 2
Amersfoort, 3811 HE Netherlands
+ Google Map
Phone:
033 463 2979
Website:
marienhof.nl
  Wil je een energie-evenement in de spotlights zetten? Mail of bel ons:    redactie@energiekaart.net    06 - 16342889    070 - 2055000

 

Events