Klaar voor Groen Gas

Gasloos brengt veel mensen financieel in problemen

Gasloos brengt veel mensen financieel in problemen
Tweeënhalf miljoen huishoudens hebben te weinig geld achter de hand en lopen daardoor financiële risico’s, geld wat ze nodig hebben voor het vervangen van noodzakelijke producten

Huishoudens worden gasloos. Maar wat moet er dan gebeuren om het gas te vervangen en wat kost dat? Voor een standaard rijtjeshuis kost het meest voorkomende alternatief voor gas -een elektrische warmtepomp en isolatie- al snel 18 duizend euro. Maar de kosten kunnen nog veel verder oplopen. Bedragen als 40.000 euro per huis zijn ook berekend.

Naar verwachting zijn er weinig huishoudens die dit soort investeringen uit zichzelf gaan doen. Daarom wil Milieudefensie dat de overheid huiseigenaren ondersteunt bij deze investering, zodat zij niet alleen mee moéten, maar ook mee kúnnen in de transitie naar een gasloze toekomst.

Onderzoek van Ecorys

Ecorys voerde een onderzoek uit in opdracht van Milieudefensie. Het zijn echt niet alleen de lagere inkomens die in de problemen komen. Ook modaal en twee keer modaal huishoudens kunnen de investering vaak niet aan. Het is daarom nodig dat de overheid een groot deel van de huishoudens extra ondersteunt, stelt Ecorys in de scenariostudie ‘Van CV-ketel naar duurzame warmte’.

Lagere en middeninkomens met een koophuis, op plekken waar geen collectieve oplossing zoals een warmtenet is, moeten de komende jaren veel gaan investeren.

Er is nu niet genoeg subsidiegeld beschikbaar om al die huishoudens te ondersteunen. Bovendien dekken de huidige subsidies maar een klein deel van de kosten. Als de overheid straks de noodzakelijke verplichte verduurzaming oplegt aan huiseigenaren, maar hun geen ondersteuning biedt, kunnen grote groepen in de problemen komen.

Gasloos met betaalbare alternatieven

Per buurt is onderzocht wat de betaalbare alternatieven zijn voor gas. Die gegevens zijn vergeleken met het energiegebruik en het gemiddelde inkomen. Daaruit blijkt dat vooral lage- en middeninkomens financieel de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen als zij duizenden euro’s kwijt zijn aan het op een andere manier verwarmen van hun woning.

In grote steden, waar het inkomen gemiddeld wat hoger ligt, blijken goedkopere collectieve warmtenetten vaker de meest rendabele optie. In kleinere gemeenten en in de buitengebieden is dat veel minder het geval. Deze huizen zijn dan aangewezen op elektrische verwarmingsopties, zoals een warmtepomp. Stadsverwarming is op dit moment maar voor 20% van de huishoudens beschikbaar.

Groningen

Als het kabinet nu durft te kiezen voor extra investeringen in gasloos wonen, kan het overgrote deel van onze woningen in 2030 gasloos zijn. Daarbij verdient het verdelingsvraagstuk, meer nog dan de technische uitdaging, speciale aandacht. Het klimaatbeleid moet eerlijk, zodat straks niet alleen iedereen mee moét, maar ook mee kán. Dat is nodig, voor Groningen en voor het klimaat.

Eerlijk klimaatbeleid: Industrie moet gaan betalen

Milieudefensie ziet veel mogelijkheden voor een socialer klimaatbeleid. Er is méér geld voor ondersteuning van huishoudens nodig.

  • Milieudefensie vindt dat grote, vervuilende bedrijven daarin een bijdrage moeten leveren. Zij betalen nu nog nauwelijks mee aan het klimaatbeleid, terwijl ze wél het meeste broeikasgas uitstoten.
  • Duurzame subsidies kunnen eerlijker verdeeld worden: die komen nu vooral terecht bij hogere inkomens. Het kabinet moet de scheve verhouding in het klimaatbeleid rechttrekken, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. Dat is eerlijker en voorkomt dat de transitie vertraging oploopt.
  • Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Verwarming van huizen en kantoren zal worden overgenomen door warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, afvalverbranding en warm water uit geothermie. Koken zal in de toekomst uitsluitend nog elektrisch gebeuren.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties