Gemeente Heerhugowaard

  • Type organisatie: Gemeente

Heerhugowaard heeft hoge ambities met duurzaamheid. De realisatie van Stad van de Zon, Europa’s eerste energieneutrale wijk, bewijst dat zij die ook daadwerkelijk kan realiseren. En voor de toekomst ziet Heerhugowaard nog veel meer kansen.

In Heerhugowaard moet duurzaamheid de standaard, de gewoonste zaak van de wereld, worden. Omdat fossiele brandstoffen op raken, is het immers zaak ons energiegebruik te beperken en zoveel mogelijk over te schakelen op alternatieve energiebronnen.

Heerhugowaard energieneutraal in 2030

Heerhugowaard heeft de ambitie uitgesproken om tussen nu en 2030 volledig energieneutraal te worden.

  • Centraal staat het terugdringen van het directe energiegebruik voor wonen, werken en verkeer en vervoer en het opwekken van duurzame energie.
  • Daarbij is de gemeente een stuk ambitieuzer dan de landelijke overheid, ook op andere terreinen.
  • Zo worden verkeersknelpunten creatief aangepakt en is er veel aandacht voor het behoud en de verbetering van bestaande natuurlijke waarden.
  • Afval wordt zoveel mogelijk aan de bron gescheiden.
  • Verder is er het NME, Natuur, Mens en Economie. Hiermee wil Heerhugowaard inwoners, bedrijven en scholen enthousiasmeren om zo duurzaam en milieubewust mogelijk te leven.

Goede voorbeeld

Natuurlijk geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld. Duurzaam inkopen, extra aandacht voor openbare verlichting en elektrisch vervoer zijn zomaar wat voorbeelden.

Ook op het terrein van lucht, geluid, afval, groen, water en bodem worden allerlei duurzame maatregelen genomen.

Bestaande bouw

Bestaande bouw is voor 30% verantwoordelijk voor het totale energiegebruik van Heerhugowaard. De gemeente voert met belanghebbenden gesprekken om te komen tot gezamenlijke oplossingen.
Te denken valt hierbij aan ondersteuning in de vorm van subsidies, het soepeler verkrijgen van vergunningen, en gezamenlijke aanschaf van duurzame artikelen zoals isolatiemateriaal. Door de stijgende prijzen van energie zijn de investeringen in duurzame oplossingen steeds sneller terugverdiend.

Nieuwbouw

Ook nieuwe woningbouwprojecten als De Draai en Broekhorn worden zoveel mogelijk energieneutraal gerealiseerd.

Het nieuwe bedrijventerrein De Vaandel moet een toonbeeld van duurzaamheid op het gebied van bedrijventerreinen worden.

Centrum voor duurzaamheid

Onder de naam ‘International Centre for Sustainable Excellence’ (ICSE) is in april 2009 in Eindhoven een uniek centrum gestart waarin duurzaamheid gestalte krijgt. In het centrum werken bedrijven, (kennis)instellingen en organisaties samen aan nieuwe projecten en het verbeteren van eigen producten en (bedrijfs)processen. In het centrum zullen bedrijven ook hun laatste stand van zaken tonen op het gebied van duurzaamheid. Het centrum wordt zo een voorlichtingscentrum voor burgers, een showcase voor andere bedrijven en een kennisbron voor iedereen die te maken heeft met duurzaamheid.

Gemeente Heerhugowaard
 Parelhof 1,
       1703 EZ Heerhugowaard,
       Noord-Holland, Nederland
  Monique Stam   heerhugowaard.nl    vcm.stam@heerhugowaard.nl    (072) 57 55 556