Provincie Flevoland

  • Type organisatie: Provincie

Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen de eigen ambities op een aantal terreinen naar boven bij. Dat blijkt uit de Tussenbalans, die is aangeboden aan Provinciale Staten. In die evaluatie stelt het college vast, op koers te liggen bij de uitvoering van het coalitieakkoord. Daardoor is ruimte ontstaan om grotere stappen te zetten op terreinen als duurzame energie en economie.

Flevoland koploper

Flevoland is op dit moment koploper als het gaat om het aandeel hernieuwbare energie.  Natuurlijk door het enorme aantal windmolens op land. De provincie ligt op koers voor de doelstelling om in 2020 net zoveel hernieuwbare energie op te wekken als verbruikt wordt, om zo te voorzien in de energiebehoefte van Flevolandse ondernemers en bewoners.
Maar ook op het gebied van bioraffinage en hernieuwbare energieproductie wil de provincie koploper worden.

Gelijkstroom

Een ander interessant voorbeeld van hoe duurzame energie een rol speelt in Flevoland is de unieke pilot die Liander en gebiedsontwikkelaar OMALA (ontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark) zijn gestart, waarbij het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld wordt aangelegd. Met een gelijkstroomnet slaat de netbeheerder twee tussenstappen over. Dat scheelt veel energie en daardoor is een besparing van 10% haalbaar in Lelystad.

Duurzame ontwikkeling: de luchthaven

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in Flevoland is de ontwikkeling van Lelystad Airport door de Schiphol Groep. Dit wordt een baken van duurzaamheid, met onder meer een indrukwekkende duurzame energievoorziening waarmee bijvoorbeeld geparkeerde auto’s worden voorzien van elektriciteit. Als gedeputeerde voor onder meer mobiliteit kent Jaap Lodders de uitdagingen die de provincie te wachten staan: “In Flevoland praten we niet alleen over duurzaamheid, we zetten plannen om in acties. Tijdens het congres ga ik graag in op wat er in Flevoland allemaal gebeurt!”

Impactanalyse

De provincie liet een impactanalyse 2050 uitvoeren waarin de volgende maatregelen gemeld staan:

Maatregelen die economisch rendabel zijn en een verwaarloosbare ruimtelijke impact hebben (de zgn. no regret maatregelen) zijn:

  • Biogas
  • Zon-PV op woningen
  • Zon-PV op gebouwen van Handel, Dienst en Overheid
  • Laag-thermische geothermie in de Noordoostpolder
  • diverse energiebesparingsmaatregelen

Deze maatregelen zijn het waar om te worden uitgerold, onafhankelijk van de voorkeur voor economische of ruimtelijke optimalisatie.

 

Provincie Flevoland
 Visarenddreef 1
       8232 PH Lelystad,
       Flevoland, Nederland
  Jaap Lodders   www.flevoland.nl    secretariaatlodders@flevoland.nl    0320 - 265 662