Aquifer Thermal Energy Storage

Aquifer Thermal Energy Storage

Aquifer Thermal Energy Storage
In dit project wordt geprobeerd onzekerheden te nivelleren via zogenoemde Distributed Model-based Predictive Controllers (D-MPC) voor ATES Smart Grids.

Aquifer Thermal Energy Storage Smart Grids

In Nederland zijn al ongeveer 2000 ondiepe aardwarmte-systemen geïnstalleerd (Aquifer Thermal Energy Systems, ATES).

Hierbij worden watervoerende lagen in de bodem gebruikt om warmte en koude in op te slaan.

Binnen tien jaar zal dit aantal zijn verdubbeld tot 20.000, wat zou leiden tot een reductie van 11 procent in CO2-emissies in de gebouwde omgeving.

Onzekerheden

Helaas blijven de prestaties van ATES nog achter bij eerdere prognoses.

Dit komt vooral omdat in de huidige praktijk niet kan worden ingespeeld op de onzekerheden in het aquifer-systeem, de interactie met nabije systemen van en variaties in het weer en in het energiegebruik van gebouwen.

Predictive Controllers

In dit project wordt geprobeerd dit te verbeteren via zogenoemde Distributed Model-based Predictive Controllers (D-MPC) voor ATES Smart Grids.

Aquifer Thermal Energy Storage

Binnen dit project werkt de TU Delft samen met KWR Watercycle Research Institute, Waternet, Tauw en Priva BV

Contact

Dr. T. Kevicky, TU Delft

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *