CSI-NESS

CSI-NESS

CSI-NESSCSI-NESS: Cross-sector integration between new energy and sanitation systems

CSI-NESS doel

Onderzoek naar mogelijkheden om gemeentelijke nutsvoorzieningen energieneutraal te maken door integratie van biogasinstallatie met warmte en elektriciteitsnetwerken in BHS.

Achtergrond

Er is een gebrek aan samenwerking tussen de energiesector en de water- en sanitatie sector. Dit kan verbeterd worden door in decentrale verwerkingsinstallaties biogas te produceren, dat vervolgens op verschillende manieren gebruikt kan worden om met veel flexibiliteit zowel warmte als elektriciteit te produceren. Deze flexibiliteit kan daarna op slimme manieren ingezet worden om de bestendigheid van het net te vergroten.

Synergie

Met deze haalbaarheidsstudie zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn tot cross-sectorale integratie tussen duurzame energie en sanitatie systemen. Het in kaart brengen en exploiteren van synergieën tussen de sectoren zal hierin centraal staan. Uiteindelijk hoopt het consortium nieuwe kennis te ontwikkelen dat zal leiden tot repliceerbare technische-economische businessmodellen, om zo de Nederlandse leiderschapspositie binnen deze markt te versterken.

Korte omschrijving

Om tot de meest optimale integratie te komen tussen de energie- en water/sanitatiesector zal er allereerst een technische configuratie van het systeem bepaald moeten worden d.m.v. een technisch-economische analyse. Vervolgens kan de flexibiliteit van het systeem gekwantificeerd worden, en kan er gekeken worden naar de meest optimale manier van het integreren van de energie flexibiliteit in het energiesysteem. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met diverse juridische/beleidsmatige/praktische factoren, die ook in kaart zullen worden gebracht.

Resultaat

Het gewenste eindresultaat van dit project is een blueprint voor cross-sectorale systeemintegratie tussen duurzame energie en sanitatie systemen. Deze blueprint zal worden gebruikt door Waternet zelf voor verdere toepassing binnen haar verzorgingsgebied. Ook zal de regionale netbeheerder en de aggregator/leverancier kan hier zijn voordeel mee doen in het ontsluiten en inzetten van flexibiliteit in het energiesysteem.

Funding

Systeemintegratie – TESI117003

Contact

Spectral Utilities
Philipe Gladek
06-83437740
info@spectralutilities.com

Periode

2016 – 2017

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *