DALI: Distributie Automatisering Light

DALI: Distributie Automatisering Light

DALI: Distributie Automatisering Light
DALI draagt bij op een flexibel Elektriciteitsnet van de toekomst

DALI – Distributie Automatisering Light – units geven meer flexibiliteit aan het Elektriciteitsnet. Na de positieve pilot van Enexis loopt er inmiddels een aanbesteding voor 4000 units.

Voordelen Distributie Automatisering Light (DALI)

Met de Distributie Automatisering Light units kunnen:

 • Netbeheerders het elektriciteitsnet beter monitoren en zich daarmee voorbereiden op de toekomstige groeiende vraag van stroom door o.a. de toename van elektrisch vervoer.
 • Gemeenten flexibel omgaan met het in- en uitschakelen van de openbare verlichting.
 • Netbeheerders storingen gemiddeld ruim 20% sneller oplossen

DALI: Distributie Automatisering Light

Elektrisch vervoer is al niet meer weg te denken uit het straatbeeld en de verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen alleen maar zal toenemen. Daarnaast groeit ook het aantal klanten dat zijn huis of kantoor verwarmt met een warmtepomp. Dit leidt tot een verhoogd stroomverbruik, terwijl de capaciteit beperkt is.

Bovendien stijgt ook het aantal klanten met zonnepanelen dat zelfopgewekte energie teruglevert aan het net.

Continu beschikken over actuele informatie over de vraag en aanbod van energie in het gehele elektriciteitsnet? Dat kan met DALI

Verslimming middenspanningsstations

Om een betrouwbare energievoorziening te houden, is het dan ook belangrijk om continu te beschikken over actuele informatie over de vraag en aanbod van energie in het gehele elektriciteitsnet. DALI levert deze informatie continu, waardoor inzichtelijk wordt als er ergens een piek is in stroomverbruik doordat er bijvoorbeeld veel elektrische auto’s tegelijk willen opladen.

Door dat inzicht kan Enexis tijdig maatregelen nemen, zodat het de energietransitie optimaal kan blijven faciliteren.

Gemeenten beïnvloeden openbare verlichting

De openbare verlichting wordt van oudsher in- en uitgeschakeld door middel van de Toon Frequent-techniek. Deze techniek is inmiddels verouderd, weinig flexibel en is kostbaar om te onderhouden. Distributie Automatisering Light vervangt deze techniek en zorgt voor een verhoogde betrouwbaarheid voor de openbare verlichting.

Daarnaast biedt DALI in de toekomst gemeenten optimale flexibiliteit in het in- en uitschakelen van de openbare verlichting. Hierdoor  hebben gemeenten meer regie over de tijden waarop de openbare verlichting in- en uitgeschakeld moet worden. Deze mogelijkheid kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten

Sneller storingen verhelpen

Bij de installatie van de DALI-kastjes worden op afstand uitleesbare kortsluitverklikkers geplaatst. Deze ‘verklikken’ aan de centrale controlekamer in welke middenspanningskabel een kortsluiting heeft plaatsgevonden.  De monteur die vervolgens naar de storingslocatie gestuurd wordt weet exact welke kabel gerepareerd moet worden. Dit scheelt zoveel tijd, dat storingen gemiddeld ruim 20% sneller opgelost kunnen worden.

Succesvolle pilot van Enexis

In 2015 heeft Enexis met 300 DALI-units een pilot gedaan in Enschede, Waalwijk, Sittard en Geleen om ervaring op te doen op het gebied van:

 • uitrolsnelheid
 • efficiëntie
 • het vaststellen van de uiteindelijke specificaties

Deze pilot is inmiddels met succes afgerond en heeft geresulteerd in het uitschrijven van een aanbesteding.

Jan Peters, directeur Assetmanagement bij Enexis: “Distributie Automatisering Light is één van de belangrijkste stappen om actueel inzicht te krijgen in het elektriciteitsnet. Dit is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst waardoor we de energievoorziening zeer betrouwbaar en betaalbaar kunnen en willen houden voor onze klanten. We zien steeds meer klanten met elektrische voertuigen. Wij willen er dan ook voor zorgen dat die voertuigen nu en in de toekomst opgeladen kunnen worden.”

Hoe werkt DALI

De DALI-box bestaat uit een compacte behuizing met een D05-RTU met OV-sturing en een energiemeter.

 • De basis voor het schakelen van de openbare verlichting is een geïntegreerde astronomische kalender
 • De D05-RTU verzamelt alle data van de locatie en verstuurt het naar een centraal systeem
 • Via Stream, een moderne HTML5 webapplicatie, wordt alle data realtime verzameld en verwerkt tot waardevolle procesinformatie
 • Deze gegevens worden gebruikt om het gehele proces beter inzichtelijk te maken.
 • Stream stelt alle netwerkinformatie realtime beschikbaar, ook op mobiele apparaten
 • De big data uit het veld wordt gecombineerd met andere beschikbare gegevens waardoor het netwerk inzichtelijker wordt
 • De weergave van de data kan op diverse manieren worden aangeboden, zoals via webscada, Google maps, grafieken of rapportages maar ook in Excel downloads.
 • Ook kunnen setpoints worden ingesteld, waarmee het systeem rechtstreeks ingrijp in het proces.
 • Een DALI-unit wordt in een zogenaamd transformatorstation geplaatst. Dat zijn stations waar onder andere stroom verdeeld wordt over de woonwijken.

Aanbesteding

Enexis heeft inmiddels een aanbesteding uitgeschreven om ruim 35.000  transformatorstations uit te breiden met deze ‘slimme computerunits’.

Enexis investeert voor de eerste 4000 DALI-kastjes ongeveer 8 miljoen euro en start eind 2017 met het installeren.

De eerste locaties die voorzien worden van DALI zijn Hengelo en Venlo. Als alle transformatorstations voorzien zijn, is Enexis de enige netbeheerder in Europa die zijn elektriciteitsnet op deze schaal monitort.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties